Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Familiedag i Dokken 27. mai kl. 12-15

Velkommen til en dag fylt med aktiviteter på museet.

Mye kjekke aktiviteter for barn og unge:

Flatbrødbaking med Anita Øvergård
Lag en sau med Haugesund Husflidslag
Laft et hus – sammen med andre eller alene
Bygg båt, vask klær, test ut taljesystemet, prøv deg på knuter og knopp, skattejakt, lek med stylter, hoppetau m.m. og åpent salteri.
Kl. 13.00 Eventyrstund
Kl. 14.00 og 14.30 omvisning i ett av husene

Elever fra Skåredalen skole står for kafédrifta denne dagen.

Del gjerne arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/213599272714966/

Dokken båt og blomst

Motiv fra Dokken museum. Foto: C.Glette, Haugalandmuseene.

Årsmøte og foredrag

Wrangell-huset ca. 1937, MHB-F.001505

Wrangell-huset ca. 1937, MHB-F.001505

Velkommen til Årsmøte i Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene tirsdag 10. april kl. 18:00 på Karmsund folkemuseum.

Etter årsmøtet og bevertninga blir det foredrag kl. 19:00.  Direktør Mads Ramstad forteller om planer og visjoner for utvikling av museet og hvilke muligheter den nyinnkjøpte Wrangell-eiendommen gir. Foredraget «Museumskvartalet i Haugesund = Wrangell-eiendommen og Gamle meieriet» er åpent for alle. Foredraget avsluttes ved Wrangell-eiendommen.

 

Åpningstider i påsken

påske

 

Karmsund folkemuseum har åpent følgende dager i forbindelse med påsken:

Søndag 25. mars kl. 12-15

Mandag 26. mars kl . 10-14

Tirsdag 27. mars kl. 10-14

Onsdag 28. mars kl. 10-12

Museet holder stengt 29. mars -2. april.

 

Påskeaktivitet

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan barna lage:
kort med kylling eller bilder med påskemotiv (klipp og lim), påskekyllinger på ski, tovede «gåsunger» (enkle å lage og dekorative på kvister) eller rett og slett bare leke med byggeklosser og laftesett. Rebus blir det også.

Velkommen til påskeaktivitet mandag 26. mars og tirsdag 27. mars mellom kl. 12-14. 

Tingenes tilstand– en utstilling om museets samlinger

Karmsund folkemuseum huser Haugalandmuseene sin nye utstilling.

I 100 år har museet samlet inn kulturhistoriske objekter. Når er tiden kommet for en gjennomgang – en revisjon av samlingene. Gjenstandene står i fokus og vi byr på refleksjon rundt museet,  innsamling, avhending og etikk. Vi flytter samlingsarbeidet ut i utstillingsrommet og inviterer besøkende til å gjenstandenes betydning.

Haugalandmuseene har anslagsvis 50 000 gjenstander, 2500 kunstverk, 660 000 fotografier, 42 bygninger og over 100 hyllemeter med arkiver.  Samlingene våre er svært varierte og mangfoldige, og bidrar til mye kunnskap og glede. Samtidig er overfylte magasiner og store mengder uregistrerte gjenstander en del av hverdagen. I St. meld. nr. 49 Framtidas museum påpekes det at viktige delmål i arbeidet med forvaltning av samlingene vil være ”gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og bevaring av samlingene”. Planlegging og etablering av nye og gode magasiner, samt en gjennomgang og vurdering av museets samlinger vil svare på dette delmålet.

Vi må med jevne mellomrom vurdere om samlingene gjenspeiler den historien museet ønsker å fortelle. Det er viktig å stille noen spørsmål: Hvor mange gjenstander og historier kan og skal vi bevare? Og hvilke gjenstander og historier er viktige? I årets utstilling starter vi med å gå gjennom museets 30 kommoder. Innsamling av kommoder har pågått i hele museets historie. Det er en delsamling som aldri har blitt tiltenkt noen spesiell betydning – de har stort sett blitt samlet inn fordi de er gamle og sjeldne, eller med tanke på innredning av hus og interiører. Noen kommoder er stilt ut i museumshusene i Dokken og i bygdemuseene i Vikedal, Nedstrand og Bokn. Men de aller fleste står lagret på magasinene. Nå tas de fram i lyset og blir tilgjengelige for alle som tar turen innom museet. Vi registrerer, fotograferer og vurderer den kulturhistoriske verdien til hver enkelt gjenstand.

Revisjon og vurdering av samlingene kan sammenlignes med vareopptelling og kvalitetssikring. En gjennomgang av kommodene utgjør bare 0,1 % av regionmuseets samlinger. I løpet av det kommende året vil flere delsamlinger – skap, bord, stoler og ploger – gjennomgå samme prosess. Å gjøre opp status på denne måten vil også legge grunnlaget for ny innsamling i framtiden. Haugalandmuseene ønsker å arbeide fram en plan for en bærekraftig samlingsutvikling. Vi kan dermed styrke samlingene i den retningen vi ønsker. Samtidig kan vi på sikt nedprioritere og avhende de deler av samlingene som ikke forteller de viktige historiene.  Vi vil i framtiden løfte fram samlinger som virkelig har betydning for museet og historien vår. Vår gjennomgang av kommodene blir en symbolsk start på arbeidet med å gjennomgå tingenes tilstand.

 

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook