Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Årbok

 

Årbok for Karmsund & Haugalendingen

forsidebilde-arbok

Årbok for Karmsund var Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene og Karmsund folkemuseums skriftserie. Heftene har kommet med noe ujevne mellomrom siden 1935. Fra 2006 ble årboka utgitt av Haugalandmuseene og skifta navn til Haugaledningen – Årbok for Haugalandmuseene.

Målet med årboka har vært å publisere historisk stoff fra regionen for et bredt publikum. Lokale forfattere har skrevet mange og viktige artikler. Men også fagfolk utenfra og museets egne ansatte har bidratt. Populariserte hoved- og masteroppgaver, forskning og minnestoff fra lokale skribenter  preger bøkene som  har et rikt tilfang av illustrasjoner fra museets biledsamling, andre samlinger og private.

Nedenfor følger en oversikt over innholdet i årbøkene. Det er også mulig å lese arikler fra Årbok for Karmsund og Haugalendingen fram til 2010 på nett. PDF-filene finner du her.

Årbok for Haugalandmuseene 2015-2016
Haugalendingen

1. Marthe Fjellestad og Morten Heiselberg: Fotograf Marcus Selmer – fra studio til fiskevær
2. Mads Ramstad: De første fotografene i Haugesund.
3. Grethe Paulsen Vie: Kvinner bak kameraet.
4. Merete Sønsterud og Jan Marton Jensen: Ketura Jacobsen – fotografen i Skudeneshavn
5. Kristin Aasbø: Landmålerliv – Topografenes fotografier fra Hauglandet
6. Grethe Lunde Øvrebø: Forord til artikkel om Erik Sæther
Hanne Holm-Johnsen: Erik Sæther (1950-2005) – Å gå i seg selv og søke i kildene livet springer ut ifra
7. Madli Hjermann: Dagens bilder som morgendagens kulturarv

Årbok for Haugalandmuseene 2013-2014
Haugalendingen

Hilsen fra Stortingspresidenten
Forord
1. Camilla Haug: Haraldsstøtta lag på lag – Monumentets rolle i nasjonsbyggingen
2. Soldat 99: Fra Sørheimsmoen til Haugesund
3. Øystein Nilsen: Fyrstehylling eller valg av Eidsvollmenn? «Adressen» fra prestegjeldene i Haugesunds-distriktet til prins Christian Fredrik våren 1814
4. Torunn M. Lehmann: Om å gjøre en reise for 200 år siden
5. Øystein James Jansen: Haraldsstøtten – steinen forteller også en historie
6. Kristine Holme Gabrielsen: Korset ved skipsleden
7. Camilla Haug: Et monument i endring
8. Tor Einar Fagerland: Haraldsstøtta: En utdatert rekvisitt eller et potensielt møtested for kunnskap og dialog?
9. Eirik H. Storesund: Harald Hårfagre og Haraldsstøtta: Aspekter av en historisk og mytologisk tradisjon
10. Torunn M. Lehmann: Hardangerdrakten som politisk virkemiddel
11. Ingebjørg Stene Jacobsen: Sykkeltur til Haraldsstøtta
12. Ingebjørg Stene Jacobsen: Gard skule ved Haraldsstøtta skuleåret 1946/1947
13. Åsa Fosen: Gard søndagsskole på Haraldsstøtta
14. Ellen Valkner Thorsen: Med feriegjester på Haraldsstøtta
15. Ellen M. Steffens: Haraldsstøtta hørte med
16. Mads Ramstad: Bergesenhuset på Vibrandsøy – millionbygg søker historie
Forfatterbiografi

Årbok for Haugalandmuseene 2011-2012
Haugalendingen

Forord  1. Hans Lund-Andersen: Visnes kobberverk 1865 – 18952. Frode Fyllingsnes: Bø teglverk3. Atle Heskja: Steinindustri i Tysvær
4. Atle Heskja: Minne frå Hervik på 1950-talet
5. Monica Nicolaisdatter Haugan: Songskatt på vandring
6. Anne Meeks: Klebersteinsbruddene i Nord-Rogaland
7. Grethe Paulsen Vie: Døpefont i kleberstein fra middelalderen
8. Gunnar Aker Johannessen: Skjerping, gruvedrift, mineral- og steinbrudd i Vindafjord – en bibliografi
9. Forfatterbiografi

Årbok for Haugalandmuseene 2009-2010
Haugalendingen
Kjære lesar! v/ Gerd Kristin Høivik

1. Lodvar P. Hesseberg: Båtbygger Ole T. Olsen
2. Willy Edvin Mjånes: Sjøverts kommunikasjon på Haugalandet
3. Vidar Aarhus: ”Gnisten” som vart borte – eller historien om ei fantastisk teknologisk utvikling
4. Heidi Handeland: Gamle ferdslevegar
5.  Aadne Utvik: Postveien på Nord-Karmøy – kulturhistorisk vandring langs den eldste bygdeveien
6.  Torunn M. Lehmann: Sykkelen mer enn et fremkomstmiddel
– syklende damer på Haugalandet
7. Øystein Nilsen: Fra sjøflyhavn på Storasund til stamflyplass på Helganes
flyplassaken i Haugesunds-distriktet 1920–1970
8. Egil Reimers: Telekommunikasjon på Haugalandet gjennom tidene
9. Torunn M. Lehmann: Telekvinnene i Haugesund
10. Arne Hestad: Utsira Radio – det første store radiosambandsprosjektet på Haugalandet
11. Egil Reimers: Telefonsentralen på Vindafjordmuseet
12. Arne Hestad: Radioservice og radioindustri i Haugesund – Brommeland Radio
13. Kristian Magnus Vikse: Kafélivet i Haugesund
14. Ellen Steffens: Slik reiste vi den gang – reiseminner fra etterkrigstiden
15. Siri Dyvik: Folkemusikk og musikere på vandring
16. Forfattarbiografi
17. Korte tekstar av Ellen Thoresen

Årbok for Haugalandmuseene 2007-2008 – utsolgt
Haugalendingen

1. Dagbok påbegynt ved krigens utbrudd 9. april 1940. Av Elias J. Steffens. Ved Ellen Steffens.
2. Etterord og forklaringer til Steffens dagbok. Av Øystein Nilsen
3. AT-leiren på Mo i Vikedalen – 4. Rogaland Sveit. Minne frå barndomen.  Av Ola Vikedal
4. Kystbatteriene på Haugalandshalvøya og Karmøy. Av Sven Fritjof Valand-Lie
5. Fem haugesundere i natt og tåke. Av Geirmund Ihle
6. Kva kunne motivera ungdom til å velja «feil» side under verdskrigen 1940-45? Av Sissel Langballe Myskja
7. Barn i krig – barndomsminner fra Haugalandet 1940-1945. Av Torunn Moksheim Lehmann
8. To bakarøybuers minner fra andre verdenskrig. Av Martha Utne Haldorsen
9. Britiske krigsbruder i Norge etter andre verdenskrig. Av Grete Müller
10. Tysklandsbrigaden 1947-1953. Av Svein Rasmussen
11. I krigens kjølvann. Krigsseilernes vei mot en trygg havn i Haugesund etter andre verdenskrig. Av Arnstein Olaisen
12. Arbeidskonflikt i skyggen av 2. verdenskrig: Moritz Rabinowitz og fagbevegelsen i Haugesund. Av Øystein Nilsen
13. Lokalt engasjement i den spanske borgerkrigen 1936-1939.  Av Geirmund Ihle
14. Karo Espeseth – utskjelt, glemt – og gjenoppdaget. Av Sverre Lervik
15. Trosners dagbok – en boknars everntyrlige fortelling 1710-1714. Av Mads Ramstad
16. … for min Samvittigheds skyld … Om militærnekterne på Haugalandet på 1880-tallet. Av Hans Eirik Aarek
17. Arquebus krigshistorisk Museum. Av Svend Fritjof Valand-Lie
18. Krigslitteratur fra Haugalandet. Red. Turid Skimmeland
19. Forfatterbiografi

Årbok for Haugalandmuseene 2006
Haugalendingen

1. De båtreisende på Vestlandet – romanifolket som reiste sjøveien. Av Grethe Paulsen Vie
2. Hønrævskøyta på Kortanes. Av Terje Emil Johannessen
3. Komponisten frå Vikedal – eit portrett av Georg Washington Magnus. Av Monica Nicolaisdatter Haugan
4. Da grafikken kom til Haugesund – om Haugesund Billedgalleris grafikksamling. Av Trygve Goa
5. Det frivillige helsearbeidet. Av Eli Ubøe Marvik
6. Tuberkulose – et nifst gjenferd. Av Kristian Magnus Vikse
7. Gøy på landet – ferieliv 1942-1952. Av Torunn Moksheim Lehmann
8. Ferieminner – intervju med Sigve Stavland. Av Ellen Thoresen
9. To bedrifter på Hasseløy – J. Brandt Utne A/S og Haugesund Fiskematkjøkken. Av Martha Utne Haldorsen
10. «Forbruken» og «Samvirken» i Haugesund 1900-1940. Av Øystein Nilsen
11. Forfatterne

Årbok for Karmsund 2003-2004
Haugesund 150 år

1. «Halve by’n» driver idrett. Av Edvard Sternhoff
2. Haugesund – 150 år byggeskikkhistorie. Av Carl Egil Buch
3. Eivind Nielsen – kunstner og pedagog. Av Geirmund Ihle
4. Kolbein Falkeid – med ett bein i hjembyen. Av Kari Sausjord Rød
5. Da rocken kom til Haugesund. Av Per A. Enge
6. Viser og vers i vestavind – Et personlig tilbakeblikk på vise- og lyrikkfestivalene. Av Terje Emil Johannessen
7. Haugesund og den lokale fotografihistoria – to 150-årsjubilantar. Av Lisabet Risa
8. Eit gamalt fotografi – og Haugesunds første private handelsskule. Av Richard Johan Natvig
9. Haugesund eller Amerika. Av Nils Olav Østrem
10. «… Selvbestemmelsesretten over vore legemer …» – Vaksinasjonsmotstand i Haugesund og aksjonen i 1911. Av Ole Dalhaug

Årbok for Karmsund 2001-2002

1. H. M. Wrangell – konsul, reder og mesen. Av Mads Ramstad
2. Omkring H.M Wrangells selvbiografi. Av Mads Ramstad
3. Hakon Magne Waldemar Wrangells selvbiografi.
4. Kahytsdreng Johan Mjeldes dagbok frå barkskipet «Kong Oscar» av Haugesund, 1868-1869. Av Richard Johan Natvig
5. Sjømannsfamilier i Haugesund i mellomkrigstiden. Av Hildur Aase
6. Gamle Skudeneshavn – fortid som ramme om moderne liv. Av Grethe Lunde Øvrebø
7. Høyevarde fyr- og tollstasjon – et eksklusivt og utilgjengelig kulturminne. Av Liv Torhild Welde Flage
8. Haraldsgata i Haugesund ca 1870 – 1940: Ei hovedgate blir skapt. Av Nils Andreas Høie
9. Antikviteter – fra arvegods til vare. Av Torunn Kojan Bøe
10. Hesthammer skule. Av Mads Ramstad

Årbok for Karmsund 1999 – 2000

1. Sørhaugøy fyr – livet ved Tonjer gjennom hundre år. Av Mads Ramstad
2. Museet og Tonjer fyr. Av Carl Egil Buch
3. Fra konkurranselosing til felleslosing – etablering av Skudefjorden felleslosing i 1925. Av Aslak Wegge
4. Fra småfartøy til seilskip – Fartøybyggingen i Haugesund 1843 -1878. Av Arild BjordalJohn Valentinsen
5. John Valentinsen – frå husmannsson til skipsreiar. Av Tor Bringedal
6. Det første oljeeventyret – Sildoljeindustrien på Haugalandet i mellomkrigstida. Av Arne Langhelle
7. Fars Rigasild. Av Astri Riddervold
8. Griseslakt i Nord-Rogaland. Av Torunn Bøe
9. Glimt fra Haugesundsrevyens historie. Av Per Quale
10. La oss bygge Bibilotheker! – Glimt av Tysværs bibliotekhistorie gjennom 200 år. Av Aud Farstad
11. Skjernamnet Bloksa. Av Inge Særheim
12. Gåten om Avaldsnesmaleriet. Av Aadne Utvik
13. Museet i Haugesund – fra 1992 til 75-årsjubileet i 2000. Av Carl E. Buch

Årbok for Karmsund 1997-1998

1. Folkemusikken i Karmsundregionen. Av Ruth Anne Moen
2. Fjonar’n – en gammel spillemand 60 aar. Av Fritjof Øvrebø
3. Nils Westerlunds opptegnelser av norske trommeslåtter. Av Bjørn Sverre Kristensen
4. Kvifor er me blitt interesserte i folkemusikken frå Haugesunds-området. Av Sigbjørn Apeland
5. Sjøfarten i Haugesund 1840 – 1875. Av Arild Bjordal
6. Bønder i By’n. Av Sissel Knutsen
7. Skifte etter Hans Sørensen Waage, gjestgiver i Haugesund og hustru Kirsten Lind. Av Erling Vorland
8. Gloppe – et lokalt sentrum gjennom tidene. Av Astrid Gautesen
9. Skipssettinger som religiøse symboler i graver fra eldre bronsealder. Av Lise Nordenborg Myhre
10. «Kvinnfolkå går i Torvastadkjørkjo, og mannfolkå går i Kadlakjørkjo» – nokre namn frå sjøen på Vest-Karmøy. Av Per Henning Uppstad
11. Føyne/Føynå, Karmøyne/Karmøynå – ei dialektgrense i Nordvest-Rogaland. Av Inge Særheim
12. Måkefangst med «måkahus» på Utsira i Rogaland. Av Viggo Ree
13. Framtida for måkehusene. Av Arnstein Eek
14. Båthuset – nytt utstillingsbygg i Dokken. Av Carl Egil Buch
15. Svein Steinsnes – eir hundreårsminne. Av Alf Saltveit

Årbok 1995 – 1996

1. Til Haugalandet. Av Alf Saltveit
2. Vibrandsøy – «Mi øy». Av Einar Sæbø
3. Vibrandsøy i fortid og nåtid. Av E.H. Kongshavn
4. Hus og byggverk i Tysværområdet fram til ca. 1820. Av Svein Ivar Langhelle
5. Bilder forteller om fortid og samtid i Skudeneshavn. Av Trygve Sørvaag
6. Skudeneshavn blir ladested. Av Roar Svemdsem
7. Svend Nodland – rosemaler fra Førdesfjorden. Av Guttorm Førre
8. Bedehuset som kulturelt fenomen. Av Grethe Lunde
9. St. Josefs kirke – høykirkeform i folkets ånd. Av Carl Egil Buch
10. En predikants formidling av det religiøse budskap. Av Grethe Lunde
11. Gamle matoppskrifter og barnesangar frå Skjold. Av Svein Ivar Langhelle
12. Stadnavn frå Are på vestre Bokn. Av Magny Frøiland, Audny Molnes, Marit Skjæveland og Eli Wathne
13. Gardsnamn i Haugesund. Av Alf Saltveit
14. Norheim bedehus (Zion) – nytt museumshus i Dokken. Av Carl Egil Buch

Årbok 1993-1994

1. Haugesund og den pelagiske nordhavsfangst. Av Leif M. Bjørkelund
2. Barking av fiskeredskaper. Av Aud N. Tjøsvoll
3. Islandsfisket. Av Kari Shetelig Hovland
4. Kystkvinner på Stokkastrand – arbeid og ansvar 1920-1940. Av Eli Skeidsvoll
5. Gårdsbebyggelsen på Karmøy på de siste 100 år. Av Stein J. Helgeland
6. Storkommune og storindustri – kommunerevisjonen på Karmøy på 1960-tallet. Av Sigve Espeland
7. Innersten. Av Hans Eyvind Næss
8. Trelastutførsla frå Tysvær i første del av 1600-talet. Av Svein Ivar Langhelle
9. Oversikt over utstillingene/anleggene på 1994. Ved Karmsund folkemuseum

Årbok 1987-1992

1. Den glemte pioneren. Botholf Stolt-Nielsens liv og levnet. Av Tor Inge Vormedal
2. Gjestgjevarverksemd og hummarhandel i eksporthamna «Presthamn» på Torvastad frå 1600-talet til slutten av 1800-talet. Av Roald Østensjø
3. Vikingstadvågen – ei havn på vestsida av Nord-Karmøy. En historisk skisse. Av Evy Vikingstad
4. Når tegninger forteller historie. Av Aadne Utvik
5. Det er nok ikke Harald Hårfagres gravstein som ligger på Haraldshaugen. Av Erling Vorland
6. Torvastad 1940-45. Ei jordbruksbygd under solkorset. Av Sigve Espeland
7. Slekta i Derikhuset på Hillesland. Av Martin Gjersvik
8. Ørpetveit. Av Nils Olav Østrem
9. Museet i Haugesund 1975-1992. Av Carl Egil Buch

Årbok 1984-1986

1. Andreas Baade – Juristen i Skjoldavik. Av Nils Olav Østrem
2. Næringsliv, sysselsetting og arbeidsledighet i Haugesund 1930-1939. Av Roald Jostein Thorsen
3. Moritz Rabinowitz. Av Daniel Magnus Aadnesen
4. Utvandrar frå Førdesfjorden til Nebraska. Av Jonas Nodland
5. Bryllaups-smørformer frå Karmsund. Av Jon Bergsåker
6. Museets nye ansikt. Av Carl Egil Buch
7. Derik-huset på Salane. Av Carl Egil Buch
8. Slettebø-smien på Kårstø. Av Carl Egil Buch
9. Svein Steinsnes. Av Jon Bergsåker

Årbok 1977-1983 – utsolgt

1. To slags folk i Haugesund by – en del trekk ved oppkomsten av borgerskapet i Haugesund ca. 1840-1900. Av Kåre Olsen
2. Jordbruk og fiske på Karmøy 1900-1940 – rapport fra felt-arbeide sommeren 1981. Av Målfrid Snørteland
3. Eit særprega innslag i Haugesunds næringsliv – A. Landrogs orgelfabrikk. Av Stein Johannes Kolnes
4. Sjur Lothe – vestlandsforfatter og forretningsmann. Av Kari Guttormsen Førre
5. Museet for Haugesund og bygdene – anlegg og aktiviteter. Ved red.

Årbok 1966-1976

1. Minneord over Erik Bakkevig, Christine Haga, Sjor Lothe, O. M. Wikre, C. Magne Rønnevig, Elias Steffens. Ved red.
2. Haugesund museum 50 år. Jens Hagland og Carl E. Buch
3. Museets Risøy-registrering. Av Anne Louise Gjesdal Christensen og Carl E. Buch
4. Råd og uråd for ulveplage. Av Per Quale 5. Ulvejag på Haugaland. Av Per Quale
5. Eit mangletre frå Skåre og andre mangletre i Rogaland. Av Jon Bergsåker
6. Sandvehavn – fiskerimiljø med framtid? Av Carl E. Buch
7. Haugesund i skillingsviser. Av Per Quale
8. Bygningsbevaring – kulturhistoriske synsmåter. Av Carl E. Buch

Årbok 1961-1965 – utsolgt

1. Museums- og historielaget 40 år. Ved red.
2. Tonngaren i Karmsund. Av N.H. Tuastad
3. Dalerfunnet fra Skjold. Av Carsten Svarstad
4. «Hundre daler» og Gunnarsfolket på Håvik. Av N.H. Tuastad
5. Nord-Stokkeslekten på Karmøy. Av Erling Haaland
6. Sundførkastet – Ein gamal rett til notfiske i sjøen. Av N.H. Tuastad
7. Dativform som er lik vanleg fleirtalsform. Av Andreas Huglen
8. Slagbenken. Av N.H. Tuastad
9. Gardar som høyrde til to prestegjeld. Av N.H. Tuastad.

Årbok 1956-1960 – utsolgt

1. Skutemaleren Halvor Mikkelsen. Av N.H. Tuastad
2. Klyvje- og ridesalar i Karmsund. Klyvjekassar og torvkassar. Kiper og bårkister. Av Svein Steinsnes
3. Haraldsvang. Ved N.H. Tuastad og Jakob Sørhus
4. Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene 1956-1959. Ved N.H. Tuastad

Årbok 1951-1955

1. Minneord over Leif Brande, Reinhard Huglen og Trygve Kongshavn. Av N.H. Tuastad
2. Bygdebøker i Karmsund. Av Peder Skeie
3. Bygde- og byboknemnder i Karmsund. Ved red.
4. Lars Oftedal som stiftskapellan i Karmsund. Av Gunvald Bøe
5. Striden om fiske med torskegarn ved Skudenes og i Karmsund i 1700-åra. Av Knut C. Rønnevik
6. Thorsgruven i Vats. Av Berge Velde
7. Kyrkja på Ferkingstad 1615-1721. Av Jørgen D. Ferkingstad
8. Når kvalen rek til lands. Av Svein Steinsnes
9. Sira i den norske rikssoga. Av Nils Økland
10. Representantskapsmøte i Samarbeidsnemnda 1956. Av red.
11. Klokkemakarar på Sør-Karmøy for 150 år siden. Av Didrik Mjølhus
12. Klokkarættene Wegner og Bø i Torvastad. Av Birger Kjetland
13. Skipsbyggjaren Ole Halvorsen Baadsvik. Av Lars Bjoland
14. Segn og soga fra Vest-Karmøy. Av Johannes Ferkingstad
15. Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene 1951-1955. Av N.H. Thuastad
16. Innsamling av biletmateriale. Av N.H. Tuastad
17. Ein børsesmed på Karmøy i 1784. Ved Knut C. Rønnevik
18. Ei sak om sabbatsbrot i Salhus. Ved Birger Kjetland
19. Innsamling av tradisjon i bygdene. Ved red.

Årbok 1945-1950 – utsolgt

1. Karmsund og Avaldsnes – Handelsveg og hovdingemakt i segn og soge. Av Odd Nordland
2. Museums- og Historielaget for Haugesund og bygdene 1925-1950. Av Magne Rønnevig
3. Hus og gard i Karmsund. Av Reinhard Huglen
4. Biblia. Det er den gantske Hellige skrift. Av N.H. Tuastad

Årbok 1935-1945 – utsolgt

1. Minneord om John A. Døsseland og Heming R. Skre. Av Nils Henrik Tuastad
2. Haugesund Museum i tiårsbolken 1935-1945. Ved C. Magne Rønnevig og N.H. Tuastad
3. Karmøy-museet. Av Sigurd Jakobsen
4. De korsformede køller og noen andre sjeldnere funn fra Haugalands steinalder. Av Jan Petersen
5. Gamle åkerreidskaper i Karmsund. Av Svein Steinsnes
6. Et ærerikt blad av Haugesunds nyere byhistorie. Ved red.

Årbok 1925-1935 – utsolgt

1. Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene. 10 års-beretning. Av stadsfysikus C. Magne Rønnevig
2. Haugaland i oldtiden. Av museumsdirektør dr. Jan Petersen
3. Vestnorsk kystkultur og dens problemer. Av konservator Robert Kloster
4. Valfarting og lovnader. Av lektor Kjell Bondevik
5. Gamle køyregreidor i Karmsund. Av o.r.sakfører Svein Steinsnes
6. Kulturminne ved Avaldsnes og på Haugalandet. Av journalist Heming R. Skre

 

 

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook