Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Tingenes tilstand– en utstilling om museets samlinger

Karmsund folkemuseum huser Haugalandmuseene sin nye utstilling.

I 100 år har museet samlet inn kulturhistoriske objekter. Når er tiden kommet for en gjennomgang – en revisjon av samlingene. Gjenstandene står i fokus og vi byr på refleksjon rundt museet,  innsamling, avhending og etikk. Vi flytter samlingsarbeidet ut i utstillingsrommet og inviterer besøkende til å gjenstandenes betydning.

Haugalandmuseene har anslagsvis 50 000 gjenstander, 2500 kunstverk, 660 000 fotografier, 42 bygninger og over 100 hyllemeter med arkiver.  Samlingene våre er svært varierte og mangfoldige, og bidrar til mye kunnskap og glede. Samtidig er overfylte magasiner og store mengder uregistrerte gjenstander en del av hverdagen. I St. meld. nr. 49 Framtidas museum påpekes det at viktige delmål i arbeidet med forvaltning av samlingene vil være ”gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og bevaring av samlingene”. Planlegging og etablering av nye og gode magasiner, samt en gjennomgang og vurdering av museets samlinger vil svare på dette delmålet.

Vi må med jevne mellomrom vurdere om samlingene gjenspeiler den historien museet ønsker å fortelle. Det er viktig å stille noen spørsmål: Hvor mange gjenstander og historier kan og skal vi bevare? Og hvilke gjenstander og historier er viktige? I årets utstilling starter vi med å gå gjennom museets 30 kommoder. Innsamling av kommoder har pågått i hele museets historie. Det er en delsamling som aldri har blitt tiltenkt noen spesiell betydning – de har stort sett blitt samlet inn fordi de er gamle og sjeldne, eller med tanke på innredning av hus og interiører. Noen kommoder er stilt ut i museumshusene i Dokken og i bygdemuseene i Vikedal, Nedstrand og Bokn. Men de aller fleste står lagret på magasinene. Nå tas de fram i lyset og blir tilgjengelige for alle som tar turen innom museet. Vi registrerer, fotograferer og vurderer den kulturhistoriske verdien til hver enkelt gjenstand.

Revisjon og vurdering av samlingene kan sammenlignes med vareopptelling og kvalitetssikring. En gjennomgang av kommodene utgjør bare 0,1 % av regionmuseets samlinger. I løpet av det kommende året vil flere delsamlinger – skap, bord, stoler og ploger – gjennomgå samme prosess. Å gjøre opp status på denne måten vil også legge grunnlaget for ny innsamling i framtiden. Haugalandmuseene ønsker å arbeide fram en plan for en bærekraftig samlingsutvikling. Vi kan dermed styrke samlingene i den retningen vi ønsker. Samtidig kan vi på sikt nedprioritere og avhende de deler av samlingene som ikke forteller de viktige historiene.  Vi vil i framtiden løfte fram samlinger som virkelig har betydning for museet og historien vår. Vår gjennomgang av kommodene blir en symbolsk start på arbeidet med å gjennomgå tingenes tilstand.

 

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook