Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Museumsgården Ørpetveit

20120526 familiedag Ørpetveit IMG_2831_j1_p Gårdsbruket Ørpetveit er museets miljøavdeling for landbruk i de ytre kystbygdene i museumsregionen.

Tunet ligger midt på eiendommen. Det lille våningshuset er fra 1700-tallet og av en gammeldags type. Stuen er tømret. Kjøkkenet har stavkonstruksjon akkurat som løen og flere av museets sjøhusbygninger. Foruten løe med fjøs er det steinmurt eldhus i tunet.

Ut fra tunet fører en fegate til utmarken. Nærmest tunet ligger innmarksområdene der det har vært små åkerlapper innimellom engarealene.

Bakket landskap, gode beiteforhold og kombinasjonsmuligheter jordbruk/fiske er viktige grunner til at gammeldagse redskap og driftsformer lenge var i bruk i Karmsund.

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook