Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Samlingene

Ting fra landbruk
Karmsundregionen er etter tradisjonen et landbruks og fiskeriområde. Bykulturen kommer først inn med sildefisket og sjøfarten fra midten av 1800-tallet. I regionen er det mange bygder der driftsforholdene for landbruket var dårlige. Her ble det gjerne nyttet alderdommelige redskapstyper til langt inn på 1900-tallet.

På Karmsund folkemuseum finner du derfor en særlig variert og rikholdig landbrukssamling. Den gir gode eksempler på den alminnelige redskapsbestanden i kystlandbruket. I Årbok for Karmsund er det publisert artikler som setter redskapene inn i en funksjonell og typologisk sammenheng.

Ting fra fiske, båter
Tingene i museet fra fisket gjelder helst eldre tid. Særlig bemerkelsesverdig er det autentiske utstyret for sildefisker i Sjøhuset til Mikal L. Klovning. Fiskerimuseene på Karmøy samler moderne utstyr i forlengelsen av fiskerisamlingen vår.

Også de fleste båtene i museet har tilknytning til fiske. Museet har 5 færinger, 1 seksring, 3 store not- og fraktebåter, 2 dorryer og 3 mindre båter til annen bruk. Alle er bevart i autentisk stand og er derfor ikke sjødyktige.

Ting fra sjøfart
Generasjonene etter de første sildesalterne i Haugesund by hadde erfaring og kapital nok til å satse på sjøfart. På Haugeverven ble det bygget små og store skip. I museet er det variert utstyr for skipsbygging. Ellers har museet en stor samling skipsportretter i ulike teknikker. De fleste Haugesundsskipene er representert her. Sjøfartssamlingen omfatter også skipsmodeller, utstyr til navigasjon og livsopphold ombord.

Ting fra by, verktøy
Bysamlingen i Karmsund folkemuseum består fortrinnsvis av innbo og håndverksredskap fra sent 1800-tall og fra 1900-tallet. Mye av innboet er presentert i museets miljøutstillinger. Håndverket, bøkker, er  best representert i samlingene og kan ses på to verksteder.

Foto
Museet har ca. 200 000 fotoglassplater, fortrinnsvis personfoto fra første del av 1900-tallet. Av de øvrige motivene gjengir en stor del Haugesund by og forholdene under fisket på havn og til havs.

Bygninger
Bygningssamlingen til Karmsund folkemuseum omfatter 25 hus. Disse ligger ikke i tilknytning til Museumssentralen, men spredt i regionen. Flere bygninger ligger på samme sted og utgjør egne avdelinger i sitt autentiske miljø.

Bygningssamlingen omfatter en røykstove, trolig fra 1600-tallet, en stolpebu fra 1700-tallet, 3 våningshus, 2 løer og 1 eldhus fra gård, 3 våningshus fra by, 1 kombinert sjø- og våningshus, 5 naust, 2 sjøhus, 1 innseglingsfyr, 1 verksted for produksjon av tralehjul (1912), 1 bedehus (1904) og 1 skole. De fleste bygningene er fra midten av 1800-tallet.

I bygningssamlingen er typiske planer og konstruksjoner i Karmsund representert. Samlingen omfatter også funksjonstyper som er representative for regionen på 1800-tallet.

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook