Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Forskning

Museet er et folkemuseum av vanlig type. Det skal primært dekke kulturen til de brede lag av befolkningen. De sosiale gruppene med flest personer har i prinsippet størst interesse. Museet skal dekke kulturen i full bredde. Men hovedvekten faller på feltene som angår de aller fleste, f.eks. bokulturen og basisnæringene i samfunnet. Det er også de brede strømningene i organisasjons- og åndsliv som sterkest nedfeller seg i museumssamlingen. Museet er et regionmuseum. Det arbeider innenfor et definert areale. Samlingen gjelder da først og fremst dette området. I vårt tilfelle er regionen nær identisk med gamle Karmsund sorensriveri. Likevel vil et folkemuseum gjerne utvikle spesialiteter. Spesialitetene kan skyldes tilfeldige muligheter eller særpreg ved kulturhistorien i regionen.

Landbruk
I deler av musemsregionen Karmsund har landbruket vært tilbakeliggende. Det har derfor vært mulig å skaffe meget alderdommelig landbruksredskap her. Men museet hadde neppe hatt så rikelig slikt redskap hvis det ikke hadde vært for en person med spesiell interesse i kretsen om museet.

For mer informasjon om landbruk.

Bygningshistorie
Bygningskultur vil stå sentralt for et folkemuseum. Karmsund har 25 museumshus. De representerer den spesielle kystkulturen i motsetning til den «helnorske» innlandskulturen. Gjennom registreringer over en årrekke har museet opparbeidet seg betydelig kompetanse på lokal byggeskikk. Kompetansen kommer til nytte i utstrakt antikvarisk virksomhet.

Bedehus
Et påfallende trekk ved folkekulturen i Karmsund er organisasjonslivet. Særlig stor rolle har religøse behov spilt her. Regionen har rikelig gamle bede- og forsamlingshus. Museet har dokumentert det folkelige religiøse livet med bedehusmuseum og tradisjonsinnsamling.

Vil du vite mer?

Mattradisjoner
Da det bød seg mulighet for økonomisk støtte, besørget museet innsamling av tradisjon om mat og måltid i regionen. Et stort materiale i museet forteller nå om hvordan fisk og kystens spesielle ressurser har formet kostholdet i manns minne. Se nettutstillinga Himla godt.

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook