Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Bedehus

Nye muligheter med sildefisket fra 1830-årene førte til stor virksomhet i de ytre bygdene i Karmsundregionen. Fiskeriene trakk til seg et stort antall sesongfiskere fra områdene omkring. Tilvirking og salg av silden ga mulighet for omfattende forretningsdrift. Fiske, forretningsdrift og handel er grunnlaget for befolkningsvekst og nye bysamfunn som vokste fram i Karmsund på 1800-tallet.

Fiskerimiljøene var prisgitt naturens svingninger. Bymiljøene var preget av tradisjonsbrudd og fornyelse. Under disse forholdene var det gunstig grobunn for folkelig religiøsitet. Slik kom Karmund-regionen i spesiell grad til å ta farge av religiøse strømninger i samtiden.

Det gjelder først og fremst lekmannsbevegelsen med sin nye type organisasjoner. Haugianismen hadde særlig mange og ivrige tilhengere her. Senere har misjonsorganisasjonene dekket området med et tett nett foreninger med aktiv møtevirksomhet. Religiøse oppfatninger over hele spekteret fra kirkens til organisasjonenes forkynnelse har preget mentaliteten i regionen på lett sporbar måte.

For Karmsund folkemuseum har det da vært viktig å dekke et kulturhistorisk særtrekk som dette. I 1980 kjøpte museet Norheim bedehus (Zion). Bedehus er enkle forsamlingshus. De første ble reist her i distriktet fra 1850-årene. Bedehusene i Karmsund ble reist og forvaltet av respektive skolekrets. De sto til disposisjon for misjonsorganisasjonenes emissærer. Ellers var bedehusstyret ansvarlig for den daglige møtevirksomheten.

Zion var kommet ut av bruk og sto uforandret siden 1904. I 1994 ble bedehuset flyttet til Dokken. Der gjør et i dag tjeneste som bedehusmuseum og forsamlingslokale for denne museumsavdelingen.

Museet har også drevet innsamling av ting og tradisjon fra religiøst miljø. Et utvalg gjenstander befinner seg på Zion. Tradisjonen foreligger i form av et antall intervju fortrinnsvis om konkrete funksjoner i tilknytning til bedehusene og virksomheten der. Grethe Lunde har publisert artikkelen «Bedehuset som kulturelt fenomen» i Årbok for Karmsund 1995-96 på grunnlag av dette materialet.

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook