Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Landbruk før 1950

Landbruket har hatt spesielle vilkår i Karmsund. Beliggenheten ved kysten har gjort det mulig å kombinere fiske med gårdsdrift. Landskapet var kupert og gårdene oppdelt i små bruksenheter. Slike forhold virket til at driftsformene og redskapskulturen i landbruket utviklet seg langsommere enn i områder med gunstigere jordbruksarealer og større bruk.

Ved Karmsund folkemuseum har man helt siden starten i 1925 vært oppmerksom på den litt umoderne måten å drive  landbruket på i området (reliktfenomet i landbrukskulturen). Derfor har museet i årenes løp fått en stor og variert samling av landbruksredskap. Særlig verdifull er samlingen fra det førmekaniserte landbrukets tid (fortrinnsvis 1800-tallet). Museet har et stort utvalg i åkerredskap, torvredskap og redskap til slått og tresking. Spadebruket konkurrerte lenge med bruk av ulike treploger hos oss, og hestesleder med droger var i bruk på åkrene til andre verdenskrig.

Museet har videreført samlingen fra det gamle landbruket med tidligmekanisert redskap og med innsamling av tradisjon om bruk og drift. Vi presenterer landbruket i tre avdelinger som supplerer hverandre. I Museumssentralen er det systematisk utstilling av redskap fra det gamle landbruket. På Tveit jordbrukskule har vi studiemagasin for tidligmekanisert redskap (1890-1960). På museumsgården Ørpetveit i Haugesund har vi et gårdsbruk med 1800-talls karakter. Her ser en bygningene, jordene og landskapet omkring og får et inntrykk av livet og redskapsbruken.

I kretsen av frivillige om museet har det vært personer med spesiell interesse for kystlandbruket. Sverre Steinsnes (1898-1986) har publisert tre artikler i Årbok for Karmsund som gjør grundig rede for redskapbruken hos oss fram til mekaniseringen.

 

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook