Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Tingenes tilstand– en utstilling om museets samlinger

Karmsund folkemuseum huser Haugalandmuseene sin nye utstilling.

I 100 år har museet samlet inn kulturhistoriske objekter. Når er tiden kommet for en gjennomgang – en revisjon av samlingene. Gjenstandene står i fokus og vi byr på refleksjon rundt museet,  innsamling, avhending og etikk. Vi flytter samlingsarbeidet ut i utstillingsrommet og inviterer besøkende til å gjenstandenes betydning.

Haugalandmuseene har anslagsvis 50 000 gjenstander, 2500 kunstverk, 660 000 fotografier, 42 bygninger og over 100 hyllemeter med arkiver.  Samlingene våre er svært varierte og mangfoldige, og bidrar til mye kunnskap og glede. Samtidig er overfylte magasiner og store mengder uregistrerte gjenstander en del av hverdagen. I St. meld. nr. 49 Framtidas museum påpekes det at viktige delmål i arbeidet med forvaltning av samlingene vil være ”gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og bevaring av samlingene”. Planlegging og etablering av nye og gode magasiner, samt en gjennomgang og vurdering av museets samlinger vil svare på dette delmålet.

Vi må med jevne mellomrom vurdere om samlingene gjenspeiler den historien museet ønsker å fortelle. Det er viktig å stille noen spørsmål: Hvor mange gjenstander og historier kan og skal vi bevare? Og hvilke gjenstander og historier er viktige? I årets utstilling starter vi med å gå gjennom museets 30 kommoder. Innsamling av kommoder har pågått i hele museets historie. Det er en delsamling som aldri har blitt tiltenkt noen spesiell betydning – de har stort sett blitt samlet inn fordi de er gamle og sjeldne, eller med tanke på innredning av hus og interiører. Noen kommoder er stilt ut i museumshusene i Dokken og i bygdemuseene i Vikedal, Nedstrand og Bokn. Men de aller fleste står lagret på magasinene. Nå tas de fram i lyset og blir tilgjengelige for alle som tar turen innom museet. Vi registrerer, fotograferer og vurderer den kulturhistoriske verdien til hver enkelt gjenstand.

Revisjon og vurdering av samlingene kan sammenlignes med vareopptelling og kvalitetssikring. En gjennomgang av kommodene utgjør bare 0,1 % av regionmuseets samlinger. I løpet av det kommende året vil flere delsamlinger – skap, bord, stoler og ploger – gjennomgå samme prosess. Å gjøre opp status på denne måten vil også legge grunnlaget for ny innsamling i framtiden. Haugalandmuseene ønsker å arbeide fram en plan for en bærekraftig samlingsutvikling. Vi kan dermed styrke samlingene i den retningen vi ønsker. Samtidig kan vi på sikt nedprioritere og avhende de deler av samlingene som ikke forteller de viktige historiene.  Vi vil i framtiden løfte fram samlinger som virkelig har betydning for museet og historien vår. Vår gjennomgang av kommodene blir en symbolsk start på arbeidet med å gjennomgå tingenes tilstand.

 

Vinterferieaktivitet

 

På museet blir det aktiviteter for barn onsdag 14. og torsdag 15.februar kl. 12 -14.

På Valentinsdagen tover vi hjerter og inviterer til venneskattejakt» i utstillingene.

Torsdag kl. 12 blir det fortellerstund med  Tove Selås hvor vi får høre eventyrene Fyrtøyet og Pomperipossa.

 

Siste søndag med utstillinga Samlerglede og foredrag

Tomtebiler

 

Denne gangen går vi tilbake til barndommens univers. På museet kommer samlere med tegneserieblader fra 1950-tallet og  lekebiler fra 1940-1950-tallet og Tomtebilene som mange lekte med på 1960- og 1970-tallet.

Kanskje samlet noen av dere på iddiser, glansbilder, papirdukker? Eller drømte om å få en Modelljernbane?

Uansett bør du ta turen innom museet denne søndagen.

Utstillingen er åpen fra kl. 12-15. Gratis inngang.

 

Klokken 13 vil Grethe Paulsen Vie snakke om museumsamlinger. Om hvordan museumsamlinger ble til og hvordan en organiserer og tenkerrundt samlingene.

Samlerglede

My Little Pony har vært og er igjen en viktig del av barnekulturen. De har også blitt et samleobjekt. Foto: A.H. Stangeland

My Little Pony har vært og er igjen en viktig del av barnekulturen. De har også blitt et samleobjekt. Foto: A.H. Stangeland

 

 

Søndager i januar kl 12-15 kan du se utstillinga Samlerglede. Samlere og foreninger kommer og viser fram sine samlinger. Det er stor variasjon i hva som stilles ut og både barn og voksne vil ha glede av et besøk.

Gratis inngang.

Har du noen du vil vise fram? Ta kontakt med museet.

Søndagsforedrag i januar

Jordfunn, man kan finne mye ulike ting med metalldetektor.  Foto J.T. Rafdal

Jordfunn, man kan finne mye ulike ting med metalldetektor. Foto J.T. Rafdal

Søndag 14. januar kl. 13: Samlerglede – samlemani ved Johanne Bjørnsen

Hva samlet jenter og gutter på? Etter krigen var det vanlig at pikene samlet på glansbilder, dukkeliser, servietter. Guttene samlet på frimerker, iddiser, bilnummer. Bjørnsen tar oss med tilbake til barndommens rike.

Søndag 21. januar kl. 13: Jeg fant, jeg fant… ved Jan Terje Rafdal, RogHord Metallsøkerklubb

Søk med metalldetektor er blitt en populær hobby, som fenger alle aldersgrupper. I vårt distrikt finnes det flere aktive foreninger. For Rafdal har metallsøk som hobby også vært en kilde til kunnskap. Hvor bør man lete? Hvor får man lov til å lete? Og hva om en finner noe? Rafdal forteller om hvordan man skal gå fram, regelverk og funnene sine.

Søndag 28. januar kl. 13: Fra raritetskabinett til folkemuseum – en historie om norske museumssamlinger  ved Grethe Paulsen Vie, konservator Haugalandmuseene

Norske museumssamlinger har tradisjoner tilbake til 1700-tallet. De ble etter hvert systematisk oppbygd, og skiller seg fra private samlinger.  I foredraget får en blant annet innblikk i hva som kjennetegner en museumssamling, hvordan de er systematisert og hvordan folkemuseumstanken ennå preger museene.

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook