Karmsund folkemuseum
 
 
 
 

Barn og unge

IMG_1354 Små drypFoto:Cathrine Glette, Haugalandmuseenep er bedre enn alt på en gang!

Museumsbesøk er gratis for barnehager, skoleklasser og andre opplæringsinstitusjoner.

Vi er et kulturhistorisk museum med flere avdelinger og stor gjenstandssamling. På Karmsund folkemuseum finner en utstillinger om byhistorie, jordbruk, fiske, sjøfart, håndverk, hjem og nærmiljø. Besøk også Museumsgården Ørpetveit (illustrerer landbruk og byggeskikk) og Dokken (forteller om sildabyen og hvordan folk bodde).

Museet har faste formidlingsopplegg, men tilpasser også opplegg og omvisning etter alder og interesser. Bruk museet i tema- og prosjektarbeid, til kurs, idemyldring og museumsbesøk. Ta kontakt og gjør avtale på forhånd!

Nye formidlingstilbud vil bli presentert på dennes siden og en del av formidlingsoppleggene er tidsbegrensa.

FORMIDLINGSTILBUD

Barnehager:

Vi ser på ting

Smakebiter fra utstillingene, som gjerne kan kombineres med museets skattejakt.

Utsnitt av skuta Gjøa. Foto Cathrine Glette, Haugalandmuseene

Utsnitt av skuta Gjøa. Foto Cathrine Glette, Haugalandmuseene

«Skip o`hoi» – med seil fra Haugesund til fjerne himmelstrøk

Gjennom spennende historier blir barna tatt med tilbake i tid. Hvordan var det å arbeide på båt? Hva gjorde de og hva opplevde på sine reiser på verdenshavene? Vi tilnærmer oss Haugesunds eldste sjøfartshistorie gjennom en historiestund, men tar oss også tid til å se på tingene i Sjøfartsutstillingen.
Praktiske opplysninger:
Varighet ca. 45 minutter. Passer best for: 4-5 åringer

 

Skolen i gamle dager  – uke 10-11 2019 . Invitasjon sendes ut til barnehager i slutten av januar 2019.

«Da klokka klang, så fort vi sprang»… Vi inviterer førskolebarna til museet. Denne dagen tar vi i bruk det gamle klasserommet vårt. Gjennom utforsking av klasserommet, aktiviteter og fortelling blir vi kjent med tidligere tiders skolegang.

 

Aktivitetsopplegg i Dokken –  mai/juni 2019. Invitasjon sendes ut til barnehager i forkant.

 

Aktivitetsopplegg på Museumsgården Ørpetveit – september 2019. Invitasjon sendes ut til barnehager i forkant.

Det blir et museumsbesøk med historier og aktiviteter som kan fortelle litt om hvordan livet på gården arta seg. Det legges vekt på stimulering av sansene gjennom historiefortelling, aktivitet, lukt og smak. Mye vil være konsentrert rund hvilke resurser vi kan få fra sau og kyr.

 

Jul – 4. -19. desember 2018. Invitasjon er sendt ut til barnehager.

 

Barneskole:

2012-01-18 Fargebok og 1.A fra Austrheim 011Møt museene

Hva er et museum? Hvorfor samler vi og hva bruker vi alle disse tingene til? Bli kjent med Karmsund folkemuseum. Vi ser på utvalgte ting i våre utstillinger.

Obligatorisk DKS opplegg for 1. trinn i Haugesund kommune. Passer for 1.-2. trinn.

 

Det er sant at… fortellerstund. Invitasjon sendes ut til skolene i Haugesund i forkant.

Bli med til eventyrland, lytt til og lær deg nye historier, rim og regler. Innbydelse blir sendt fra museet til skolene i Haugesund.

Praktiske opplysninger: Passer for 2. trinn, varighet 45 min.

            mhb_fe050911_47

 Vårslepp i Dokken

Med «Haugesund i gamle dager» besøker elevene Gamle Slaktehuset, Dokken museum og Stiftelsen Indre Kai sørger for båttur i Smedasundet. Gjennom dagen opplever og lærer eleven om sildabyen Haugesund og får prøve seg på typiske gjøremål for barn den gang.

DKS opplegg for 4. trinn i Haugesund kommune 6.-10. mai 2019.

I forbindelse med dette opplegget er det laga ei nettbasert fotoutstilling om Gamle Haugesund, som kan brukes i forkant av museumsbesøket.

 

 

Skolen i gamle dager

I skolerommet på Karmsund folkemuseum kan elevene få oppleve skolehverdagen for vel 100 år siden. På timeplanen står blant annet regning, lesing, skriving og geografi. Tavle og griffel og penn og blekk er populære innslag i klasserommet.

Haugalandmuseene har også flere skolestuer hvor det tilbys formidlingsopplegg i.

Gamle leker

En stund fylt av lek og moro. Fra glemselen har vi henta fram gamle leker og aktiviteter. Opplegg passer godt i kombinasjon med annet besøk i Dokken.

Praktiske opplysninger: Varighet 30-60 min. Passer godt for 3.-5. trinn. Foregår ute i Dokken i perioden mai-august.

 

Byen vår

Med utgangspunkt i byhistorisk utstilling blir byens historie fortalt. Byens historie strekker seg fra 1850 til 2000. Mer informasjon om Byen vår.

Praktiske opplysninger: Varighet 90 min. Passer best for mellomtrinnet.

 

De båtreisende på Vestlandet 

Romanifolket som reiste sjøveien. Bli kjent med en av våre nasjonale minoriteter, gjennom tekst, bilder og verksted. Se også http://batreisende.no.

Praktiske opplysninger: Varighet 90 min. Tilbud til 7. trinn. Invitasjon sendes ut til skolene i Haugesund i forkant.

 

Ungdomsskole/videregående:

Byen – byggeskikk og arkitektur

Vi tar for oss en del av -ismene innenfor kunsthistorien og arkitektur. Med fotografier fra sentrumsområdet blir stoffet lett gjenkjennelig for elevene. Bildeforedraget kombineres med elementer fra våre utstillinger.

Forarbeid/etterarbeid: Bruke nettstedet Byggeskikk og arkitektur i Nord-Rogaland og finne ut mer om den lokale byggeskikken.

Praktiske opplysninger: Varighet 60 minutter. Fra 8. trinn og oppover.

 Stolen – en reise i stilhistoria. 

Vi tar for oss en del av -ismene innenfor  kunsthistorien og arkitektur. Bildeforedraget kombineres med elementer fra våre utstillinger.

Praktiske opplysninger: Varighet 60 minutter. Fra 8. trinn og oppover.

 

Bygg et hus – arkitektur og byggeskikk 

Det er mange måter å bygge et hus. Teknikkene har endret seg med tilgangen på materialer og redskap. Både gindabygg og laft er  tradisjonelle byggeteknikkere i vårt distrikt. Vi inviterer skoleklasser til praktisk læring  og sammen skal vi reise en modell av et grindabygg og lafte et hus.

DKS opplegg for 5. og 9.  trinn i Haugesund kommune i september-november 2018.

Forarbeid/etterarbeid: Bruke nettstedet Byggeskikk og arkitektur i Nord-Rogaland og finne ut mer om den lokale byggeskikken.

Praktiske opplysninger: Varighet 90 minutter.

 

 Invitasjon

Kultursti – Haraldsstøtta

Bli kjent med historia om Haraldsstøtta. KULtur går fra Karmsund folkemuseum til Haraldsstøtta eller omvendt. Veien går, med stopp underveis, via Strandgata, Byparken, Hauge, og kyststien fram til Haraldsstøtta. Hensikten med kulturstien er å gi et levende bilde av historia ved å knytte den til fysiske og visuelle steder. Det er også mulig med guiding kun på Haraldsstøtta og de omliggende kulturminnene.

Praktiske opplysninger: Turen tar et sted mellom ca. 60 og 90 minutter. Ungdomstrinnet/videregående. Opplegget kan tilpasses andre aldersgrupper. Passer godt vår/tidlig høst.

 

Det er forskjell på folk…

Hvordan var livet før? Hvilke muligheter hadde man som mann/kvinne eller fattig/rik? Det var forskjell på folk både når det gjaldt utsikter til utdannelse, yrkesvalg, helse og livsstil. Opplegget gir et innblikk i Norge før og velferdsstatens spede begynnelse. Bildeforedrag kombineres med elementer fra utstillingene.

Praktiske opplysninger: Varighet 60 minutter. Ungdomstrinnet/videregående.

 

Rabinowitz avfotografert i 1936, MHB-F.007102 .

Rabinowitz avfotografert i 1936, MHB-F.007102 .

Spor på stedet – M. Rabinowitz

Alle har en unik historie å fortelle… Og noen mennesker setter spor etter seg i lokalmiljøet. Moritz Rabinowitz var skribent, forretningsmann og jøde har satt spor etter seg i vår by. Han var en visjonær
verdensborger og advarte tidlig mot Hitler og nazismen. Han forsto hva frihet og toleranse betyr for menneskeheten. Et foredrag om Rabionowitz og vi tar hans rekonstruerte kontor nærmere i øyesyn.

Praktiske opplysninger: ungdomstrinnet.

Informasjon som vi har publisert om Rabinowitz på nett:

Foto, historie 1 og historie 2

 

 

 

Film-745x419

«Det renner gull i gatene «

«Det renner gull i gatene» er en lokalhistorisk film fra 2016 av Karl Johan Paulsen.

Filmen forteller om silde- eventyret som prega Haugesund første halvdel av 1800-tallet og helt fram til slutten av 1950-åra. I løpet av noen tiår utvikler byen seg, i følge Paulsen, fra å være en liten sølepytt til å bli Norges fjerde største sjøfartsby, ei by å regne med. Sentrale begrep er «Jobbetid» og «Dyrtid». Et eldorado for spekulanter og grunderer ,ei lita gruppe skipseiere og aksjeeiere ble svært rike, mens vanlige folk fikk problemer med de høye prisene.

Filmen er satt sammen av fotografi fra Karmsund folkemuseum sin fotosamling, tablå og intervju.

Filmen varer i ca. 35 min.

Framvisning av filmen kan kombinerast med omvising i utstillinga «Byen som gjekk i land.»

 

Besøk våre avdelinger museumsgården Ørpetveit og Dokken museum. Åpent ved bestillinger i mai, juni, august og september.

Vi vil også anbefale disse nettstedene:

Båtreisende på Vestlandet

Byggeskikk og arkitektur i Nord-Rogaland

Digitalt fortalt

Digitalt Museum

Fotonettverket i Rogaland

Min stemme

Stemmerettsjubileet 1913-2013

Andre nettsteder

Arkiv

Hva skjer?

Loading...

Følg oss på Facebook