Karmsundfolkemuseum.no er ikke lenger tilgjengelig her. Vennligst besøk haugalandmuseet.no/museum/karmsund-folkemuseum i stedet.

Norsk kultur og historie

Hva tenker du på når du hører ordene "norsk historie"? Er det vikingtiden? Kristningen? Den fæle fornorskningsprosessen av samene? Eller kanskje det som skjedde på norsk jord under andre verdenskrig? Historien vår strekker seg fra steinalderen (som vi i følge Universitetet i Bergen regner fra år 1000, da de første menneskene kom til Norge) til nåtiden, hvor vi fremdeles nyter godene av oljeeventyret som startet på 60-tallet.

Vil du lære mer om historie?

Dette er nettsiden for deg som vil lære mer om Norges historie og kultur. Hvordan har Norge og den norske befolkningen utviklet seg fra steinalderen til moderne tid? Hvordan har vi havnet her vi er i dag? Hvordan har de historiske hendelsene påvirket kulturen i dagens Norge?

Og sist, men ikke minst: Hva foregår i dag som vil anses å være historisk i fremtiden?
Dette er spennende spørsmål som vi skal fordype oss i. Vi vil også fokusere på noen ekstra spennende epoker som vikingtiden og Norge under andre verdenskrig. Sistnevnte er et tema som fenger mange, og derfor lages det mange norske spillefilmer om denne perioden.

Historie er alltid relevant. Ved å lære av fortiden kan vi se det store bildet, og på noen områder også forutsi hva som kan skje i fremtiden.

Kultur

Kulturen vi lever i formes av historien, og derfor ønsker vi også å vie plass til norsk kultur. Kanskje kan vi anse kultur som en "høna eller egget"-problemstilling, hvor kulturen også påvirker fremtiden? Kultursegmentet på nettsiden vår vil dekke alt fra folkedans, matretter og håndarbeidstradisjoner, til nåtidens popmusikk og annen populærkultur.